EL CLASSIC MADRID - BARÇA A ESPAIS ESPORTS MONT-BELL

 

RESTAURANT ESPAIS MONT-BELL de BARCELONA, en el seu ESPAI ESPORTS en VIU  va organitzar aquest esdeveniment amb pantalles gegants, so surround i diferents                      menús esport des de 14 fins a 30 €, ideals per l’ocasió. També hi havia la possibilitat de sopar a la carta.

RESTAURANTE ESPAIS MONT-BELL de BARCELONA, en su ESPACIO DEPORTES en VIVO organizó este evento con pantallas gigantes , sonido surround y varios Menús Deportes de 14  a  30 € ideales para la ocasión. También con la opción de cenar a la carta.

 

PANTALLA GEGANT i PROJECTOR a MB 1

PANTALLA GEGANT i PROJECTOR a MB 1

Un cop més, els nostres clients i amics han confiat amb nosaltres venint massivament al nostre Espai Esports amb motiu del clàssic Real Madrid - F.C. Barcelona.

Una vez más nuestros clientes y amigos nos dieron su confianza acudiendo masivamente a nuestro Espacio Deportes con motivo del clásico Real Madrid - F.C. Barcelona.

ESPAI ESPORTS MB-1

ESPAI ESPORTS MB-1

Va ser tal l’assistència que el local més gran va registrar un ple total.

 

Fue tal la afluencia de clientes que el mayor de nuestros locales registró un lleno total.

PARTIT MADRID BARÇA 10-04-2010

PARTIT MADRID BARÇA 10-04-2010

L’entusiasme  i la passió de l’afició van posar-se de manifest durant el partit i al final la gran majoria dels presents van disfrutar d’una nit intensa i apassionant.

 
El entusiasmo y la pasión de la afición se pusieron de manifiesto durante el encuentro y al final la mayoria de los presentes disfrutó de una noche intensa i apasionante.
 

CLIENTS AFICIONATS

CLIENTS AFICIONATS

Dins l’Espai Esports en viu hem organitzat un sorteig on REGALAREM dues entrades per El Nou Camp.

 

En Espacio Deportes en Vivo hemos organizado un sorteo donde REGALAMOS dos entradas para El Nou Camp.

L'ALEGRIA  DELS AFICIONATS

L'ALEGRIA DELS AFICIONATS

Para participar en el mismo cuando asistas a uno de nuestros eventos deportivos tienes que rellenar un boleto del sorteo (uno por evento y cliente) y depositarlo en la urna del mismo. Dicho sorteo se realizará al final del último partido de la temporada y se notificará al premiado de forma personalizada al mismo tiempo que se publicará en este blog.
El PREMIO consistirá en DOS ENTRADAS GRATIS para un partido importante de la próxima temporada (BARÇA - MADRID, o uno de CHAMPIONS), a sortear entre todos los boletos entregados durante esta temporada.
AGRADECEMOS LA CONFIANZA DE NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS.

 

Per participar en el mateix, quan vinguis a un dels nostres esdeveniments esportius, tens que omplir una butlleta pel sorteig (una per esdeveniment i client) i dipositar-la a l’urna que trobaràs. Aquest sorteig es realitzarà  al final de  l’últim partit de la temporada i es notificarà al premiat de forma personalitzada al mateix temps que es publicarà en aquest blog.

El PREMI consistirà en DUES ENTRADES GRATUITES per un partit important de la propera temporada (BARÇA - MADRID, o un de CHAMPIONS), a sortejar entre totes les butlletes entregades durant aquesta temporada.

AGRAÏM LA CONFIANÇA DELS NOSTRES CLIENTS I AMICS.

 

Leave a Comment